18 juni 2024

G4S Safety Solutions kan jouw veiligheidscultuur verbeteren!

Het is belangrijk om jouw veiligheidscultuur te blijven verbeteren. G4S staat voor veiligheid en presenteert dan ook oplossingen om de bedrijfscultuur in jouw organisatie zo veilig mogelijk te houden!

Veiligheidscultuur verbeteren

Het is natuurlijk belangrijk dat jij en jouw medewerkers onder veilige omstandigheden werken. Daarbij is het essentieel dat het gedrag van de werknemers goed is: leeft iedereen de veiligheidsregels na? Dit kan getest worden door een veiligheidscultuurmeting te doen.

Met een cultuurmeting de veiligheid verbeteren

De veiligheid kan binnen een bedrijf worden verbeterd aan de hand van de veiligheidscultuurmeting. Als jij weet in hoeverre de mensen binnen jouw bedrijf bewust omgaan met de veiligheidsregels, en waarom zij dat wel of niet doen, dan kan jij de veiligheid in jouw bedrijf verbeteren.

G4S kan een veiligheidscultuurmeting uitvoeren

De veiligheidscultuurmeting gebruiken we om te kijken waar verbeterpunten liggen. Om de veiligheid te waarborgen en waar nodig de veiligheidscultuur te verbeteren is het belangrijk dat er draagvlak is. Daardoor worden de risico’s op ongevallen minder. Bij G4S werken uitsluitend veiligheidsexperts om dit draagvlak te vergroten. Zo kan je verantwoord de veiligheidscultuur en daarmee de veiligheid verbeteren!

Advies op maat

Elke organisatie is anders, en de cultuur in elke organisatie is ook anders. Jouw werknemers gaan wellicht anders om met veiligheidsmaatregelen dan werknemers in een ander bedrijf. Daarom onderzoeken wij jouw bedrijf zorgvuldig, geven we gedegen en passend advies  en stellen we een offerte op maat op. Op die manier kunnen wij de veiligheidscultuur in jouw organisatie verbeteren!

Contact opnemen

Neem vrijblijvend contact op met G4S via het telefoonnummer +32(0)35681589. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor jou bereikbaar!